Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2020

rozentuzjazmowana
Reposted fromFlau Flau viaoski oski
rozentuzjazmowana
7969 8920 500
Reposted fromteijakool teijakool viaLuukka Luukka
rozentuzjazmowana
6961 a597 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaLuukka Luukka
rozentuzjazmowana
1502 3785 500
Ewa Jarocka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viateisei teisei
rozentuzjazmowana
8658 ba0a 500
Reposted frompiehus piehus viaNoCinderella NoCinderella

January 12 2020

rozentuzjazmowana
3458 3e38 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
rozentuzjazmowana
9247 c37d 500
Reposted fromexistential existential
rozentuzjazmowana
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
rozentuzjazmowana

Lubię krótką przypowieść o tym, jak pewien mężczyzna długo szukał właściwej partnerki. Przychodzi do mędrca i żali się, że tyle razy szukał, tyle razy się rozczarował, no i co ma zrobić, żeby znaleźć wreszcie idealną żonę. Mędrzec odpowiada: "To jest bardzo proste, tylko powiedz mi, jakiej kobiety szukasz''. "Mądrej, kochającej, ciepłej, pogodnej, wiernej, samodzielnej, silnej''. I jeszcze przez dłuższą chwilę rozmaite jej cechy wyliczał. Na to mędrzec: "To naprawdę świetny wybór, znakomity, ale jeśli chcesz znaleźć taką kobietę, to musisz sam się taki stać. I wtedy znajdziesz z całą pewnością.

My się, niestety, często dobieramy w związki na zasadzie "wiódł ślepy kulawego" i po jakimś czasie ten ślepy mówi z pretensją: "Ty jesteś jakoś za bardzo kulawy!'', a tamten odpowiada: "A ty za bardzo ślepy!''. I na tym się kończy zabawa".

— Wojciech Eichelberger
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacountingme countingme

February 22 2019

rozentuzjazmowana
1482 d4e3
1
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus
rozentuzjazmowana
1300 82fa 500
Reposted fromPuls Puls viahash hash
rozentuzjazmowana
7943 b3ba 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaembrace embrace

February 21 2019

rozentuzjazmowana
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaalexandrious alexandrious
rozentuzjazmowana
6004 1ae9 500
rozentuzjazmowana
8081 d7a8
Aleksandra Steć, Wrażliwość rzeczy martwych
Reposted fromEmisja Emisja viaembrace embrace
rozentuzjazmowana
- Jesteście ze sobą od dwudziestu pięciu lat.
- Jesteśmy dłużej razem niż osobno.
- Tata mówił, że po pierwszej randce wsiadł do samochodu i tak za tobą tęsknił, że musiał wrócić.
- Wiem, patrzyłam na niego z okna. Gdy zobaczyłam, że wraca, prawie rzuciłam mu się w ramiona.
- Powinnaś była to zrobić.
- Wiem, ale zwykle za dużo myślę.
- To prawda.
- Nie popełniaj tego samego błędu.
— Mój przyjaciel Hachiko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaembrace embrace
rozentuzjazmowana
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaembrace embrace
rozentuzjazmowana
5285 d38b 500
Reposted frominto-black into-black viaembrace embrace
rozentuzjazmowana
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
Reposted frommessinhead messinhead viaembrace embrace
rozentuzjazmowana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl