Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2020

rozentuzjazmowana
5516 6246 500
Reposted fromZircon Zircon

April 23 2020

rozentuzjazmowana
Reposted fromcheg00 cheg00
Sponsored post
feedback2020-admin

March 29 2020

rozentuzjazmowana
6758 ab17 500
Reposted fromnutt nutt viamaladziewczynka maladziewczynka
rozentuzjazmowana
4257 34b4 500
Reposted fromstroschek stroschek viaikari ikari
rozentuzjazmowana
7443 94cc 500
Reposted fromratek ratek viakuroinekochris kuroinekochris

March 26 2020

rozentuzjazmowana
0527 6221
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

January 13 2020

rozentuzjazmowana
Reposted fromFlau Flau viaoski oski
rozentuzjazmowana
7969 8920 500
Reposted fromteijakool teijakool viaLuukka Luukka
rozentuzjazmowana
6961 a597 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaLuukka Luukka
rozentuzjazmowana
1502 3785 500
Ewa Jarocka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viateisei teisei
rozentuzjazmowana
8658 ba0a 500
Reposted frompiehus piehus viaNoCinderella NoCinderella

January 12 2020

rozentuzjazmowana
3458 3e38 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
rozentuzjazmowana
9247 c37d 500
Reposted fromexistential existential
rozentuzjazmowana
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
rozentuzjazmowana

Lubię krótką przypowieść o tym, jak pewien mężczyzna długo szukał właściwej partnerki. Przychodzi do mędrca i żali się, że tyle razy szukał, tyle razy się rozczarował, no i co ma zrobić, żeby znaleźć wreszcie idealną żonę. Mędrzec odpowiada: "To jest bardzo proste, tylko powiedz mi, jakiej kobiety szukasz''. "Mądrej, kochającej, ciepłej, pogodnej, wiernej, samodzielnej, silnej''. I jeszcze przez dłuższą chwilę rozmaite jej cechy wyliczał. Na to mędrzec: "To naprawdę świetny wybór, znakomity, ale jeśli chcesz znaleźć taką kobietę, to musisz sam się taki stać. I wtedy znajdziesz z całą pewnością.

My się, niestety, często dobieramy w związki na zasadzie "wiódł ślepy kulawego" i po jakimś czasie ten ślepy mówi z pretensją: "Ty jesteś jakoś za bardzo kulawy!'', a tamten odpowiada: "A ty za bardzo ślepy!''. I na tym się kończy zabawa".

— Wojciech Eichelberger
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacountingme countingme

February 22 2019

rozentuzjazmowana
1482 d4e3
1
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus
rozentuzjazmowana
1300 82fa 500
Reposted fromPuls Puls viahash hash
rozentuzjazmowana
7943 b3ba 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaembrace embrace

February 21 2019

rozentuzjazmowana
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaalexandrious alexandrious
rozentuzjazmowana
6004 1ae9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...