Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

rozentuzjazmowana
2216 27ba 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaovtza ovtza
1995 7e50
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaBalladyna Balladyna
rozentuzjazmowana
3058 7935 500
Reposted fromtgs tgs viaganzrockbar ganzrockbar
rozentuzjazmowana
8722 5fda
Reposted fromkaiee kaiee viaZircon Zircon
rozentuzjazmowana
rozentuzjazmowana
7824 8545 500
God
Reposted fromvolldost volldost vialitka litka
8742 0e2d 500
Reposted fromvariaen variaen viacocciuella cocciuella
rozentuzjazmowana
0723 c55b
Reposted frommeem meem viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
rozentuzjazmowana
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
rozentuzjazmowana
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz

September 24 2017

rozentuzjazmowana
 culturenlifestyle

Spellbinding Photographs of the Faroe Island by Merlin Kafka

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaSoulScream SoulScream
4144 fa69 500
Reposted fromfinkregh finkregh viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
rozentuzjazmowana
1290 56d3 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viadreamboat dreamboat
rozentuzjazmowana

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaagp agp
rozentuzjazmowana
4024 7583 500
rozentuzjazmowana
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagp agp
rozentuzjazmowana

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaagp agp
5498 e2df
Reposted fromhalfjohn halfjohn viarudzinska rudzinska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl