Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

rozentuzjazmowana
1299 db35
Reposted fromzciach zciach viaBalladyna Balladyna
rozentuzjazmowana
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viabotanyplay botanyplay

September 20 2018

rozentuzjazmowana
- Gdyby zostało mi dziesięć sekund życia w pustym, zamkniętym pomieszczeniu - odpowiedziałem. - Czekając na śmierć, właśnie to bym zrobił: pomyślał o tobie.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
rozentuzjazmowana

a kiedy się spotkamy 
przypadkiem
dnia któregoś 
poznam Cię po zapachu
po dźwięku głosu
po snach wspólnie wyśnionych
będę wiedzieć, że to Ty
będę Cię znać

więc czekam

— "Miłości i tęsknoty wołania"
rozentuzjazmowana
1394 ffa0
Reposted fromkasiastrofa kasiastrofa viaBalladyna Balladyna
rozentuzjazmowana
4861 c1f6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPsaiko Psaiko

September 19 2018

rozentuzjazmowana
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
rozentuzjazmowana
Nie pragnęłam niczego więcej prócz tego, żeby był sobą. Żeby był mężczyzną, którego w nim widziałam.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
rozentuzjazmowana
9282 a988 500
rozentuzjazmowana
Reposted frompsychedelix psychedelix viakoskoss koskoss
rozentuzjazmowana
rozentuzjazmowana
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakitana kitana

September 18 2018

rozentuzjazmowana
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska – Kobieta dość doskonała
rozentuzjazmowana
3885 8661 500
Reposted fromLane Lane vialolufo lolufo
rozentuzjazmowana
8989 796d 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vialolufo lolufo
rozentuzjazmowana
2492 c5fe 500
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".
Reposted fromPoranny Poranny viaRozaa Rozaa

September 17 2018

rozentuzjazmowana
rozentuzjazmowana
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul

August 20 2018

rozentuzjazmowana
8951 96b4 500
Reposted fromteijakool teijakool viamichalkoziol michalkoziol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl