Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

rozentuzjazmowana
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viairmelin irmelin
rozentuzjazmowana
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
rozentuzjazmowana
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
rozentuzjazmowana
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viasurpriseme surpriseme
rozentuzjazmowana
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin
rozentuzjazmowana
Spotkałam Cie wtedy, kiedy wierzyłam, że nic dobrego mnie już nie spotka.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
rozentuzjazmowana
7643 a1fe 500
rozentuzjazmowana
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
rozentuzjazmowana
"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to albo, że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy." 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence viamajkey majkey
rozentuzjazmowana
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viabellthecat bellthecat

May 15 2017

rozentuzjazmowana
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viajoannna joannna
rozentuzjazmowana
2608 4e04
Reposted fromthegirl thegirl viainspirations inspirations
9125 6055 500

sapboy:

this person married a branch of bananas

Reposted fromsetecayounafeta setecayounafeta viakotfica kotfica
rozentuzjazmowana
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viameem meem
rozentuzjazmowana
3900 6ec7
Reposted fromSzczu Szczu viaakisame akisame

May 12 2017

May 11 2017

rozentuzjazmowana
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA

May 07 2017

2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viareloveution reloveution
rozentuzjazmowana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl